Wet Natuurbescherming Niveau 1 Bestendig Beheer

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 2 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 365
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 7
Maximaal deelnemers: 16
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3662/wet-natuurbescherming-niveau-1-bestendig-beheer
Contact persoon:
Omschrijving:

Flora en fauna komt u dagelijks tegen in bestendig beheer (BB) en onderhoud in de buitenruimte. Wanneer u onderhoudswerkzaamheden verricht, is het noodzakelijk om alle risico’s te kennen van uw  handelen voor beschermde flora en fauna. Het is noodzakelijk te weten wanneer u in een risicovolle situatie werkt en hoe u schade aan flora en fauna kunt voorkomen en beperken. Dit geldt vooral voor de rust- en verblijfplaatsen van de beschermde flora en fauna.

De Wet natuurbescherming kent een aantal verboden en regels die goed van pas kunnen komen in uw vakbekwame uitvoering in het beheer en de onderhoudspraktijk. Wanneer u daar meer over weet kunt u aantoonbaar zorgvuldig handelen.

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming.  Deze wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Doel en onderwerpen

Met de praktijktraining (uitsluitend als maatwerk) van IPC Groene Ruimte bereidt u zich voor op het examen waarmee u het certificaat kunt behalen.

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen en duurt maximaal 1 uur.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

  • Belangrijkste punten uit  Wet Natuurbescherming voor uitvoerende medewerkers
  • Herkennen van 25  soorten flora en fauna en hun rust– en verblijfplaatsen
  • Beschermde soorten en rust- en verblijfplaatsen
  • Verboden en geboden binnen de huidige wetgeving
  • Type rust- en verblijfplaatsen en gebruik
  • Zorgvuldig handelen
  • Vrijstelling en gedragscode
  • Communicatie en werkproces
Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.