Boscursus

Welkom bij Boscursus!

De afgelopen jaren heeft Stichting Probos samen met andere organisaties de ontwikkeling van praktijkgerichte cursussen in de bossector gestimuleerd. Het aantal cursussen dat aangeboden wordt, is inmiddels sterk gestegen. Deze website biedt een overzicht van dit aanbod en hopelijk vindt u de cursus die aansluit bij uw wensen. Biedt u een cursus aan op bosgebied? Dan mag u deze cursus kosteloos op laten nemen op de website.

Volgt! een boscursus

Voorwaarden zijn dat het een kortdurende cursus is (maximaal 5 dagen) op het gebied van praktisch bosbeheer en zich richt op mensen die zich (professioneel) bezig houden met bos, te weten beheerders, boseigenaren, adviseurs, rentmeesters etc. Het begrip bos wordt hierbij niet scherp begrensd, maar agrarisch natuurbeheer wordt bijvoorbeeld niet meegenomen. De cursus mag gaan over allerlei aspecten van bosbeheer, zoals uitvoeringspraktijk, wetgeving, juridische zaken, inventarisaties, etc.

Daarnaast willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om via Colland Arbeidsmarkt subsidie aan te vragen voor de te volgen cursussen. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie is dat er gewerkt wordt volgens de cao bos en natuur én dat er voor de werknemer premie afgedragen wordt aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.