Boscursussen / ondernemen

Bodembiologie bij Bosbeheer in Midden Nederland voorjaar 2024

Startdatum: 28 mrt 2024
Aantal dagen: 4 donderdagochtenden: 28 maart, 11 en 25 april en excursie op 16 mei 2024
Organisatie: Adviesloket Bodem en natuur
De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos? Kern van de cursus: het krijgen van inzicht in het bodemleven van bossen en het krijgen van handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel een vi >>>>>>