Workshop Natuur in de omgevingswet

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 1
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem
kosten: € 310
Extra informatie:
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3FefDfu
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

De workshop Natuur in de Omgevingswet is een klassikale training.

De nieuwe omgevingswet is een bundeling van bestaande wetten en delen daarvan, die het regelen van- en de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger moeten maken. De Wet natuurbescherming is een van de wetten die opgaat in de Omgevingswet. Omgevingsvergunningen zullen vanaf die datum ook op het onderdeel Natuur in de Omgevingswet getoetst worden.

Wat is natuur? Of eigenlijk wat betekent Natuur in de Omgevingswet. De omgevingswet betreft de fysieke leefomgeving in Nederland en de Natuur is daar een belangrijk onderdeel van. Natuur is immers overal aanwezig, of het nu gaat om uw achtertuin of het Nationale Park De Hoge Veluwe.

De doelstelling van de Wet natuurbescherming is op hoofdlijnen:

•             het behouden en herstellen van biodiversiteit

•             doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van Natuur

•             samenhangend beleid gericht op behoud van landschappen

 

Deze doelstellingen zijn onverkort overgenomen in het onderdeel Natuur in de omgevingswet. In dit kader heeft de Rijksoverheid haar natuurvisie opgetekend in de Nationale Omgevingsvisie Natuur. De provincie maakt haar Provinciale Omgevingsvisie Natuur en de gemeente op haar beurt de Gemeentelijke Omgevingsvisie Natuur.

Het Nationaal Natuurnetwerk is door de Rijksoverheid vastgelegd en de provincies hebben het Provinciaal Natuurnetwerk planologisch begrensd en opgenomen in de omgevingsplannen. Gemeentes gaan dit op hun beurt ook doen in haar omgevingsplannen.

De concrete invulling van Natuur in de gemeentelijke omgevingsplannen vergt de nodige stappen. Hoe te komen tot een integrale natuurstructuur waarbij alle disciplines (groen, grijs, rood en blauw) tot hun recht komen. Wat het moeilijker maakt, is dat er traditioneel nog sectoraal wordt gedacht. Wanneer je een natuurstructuur maakt, dan neem je de groene sector (landschap en openbaar groen), de grijze sector (de infra) de rode sector (de gebouwen) en de blauwe sector (het water) ook mee. Hiermee maak je de opmaat naar natuurinclusief ontwikkelen, beheren en gebruiken.

Voorkennis:
In de workshop geven wij u inzicht in de vertaling van Natuur in de omgevingswet naar uw eigen situatie. Welke stappen zijn nodig om te komen tot een natuurstructuur die aansluit bij uw omgevingsvisie. Daarnaast krijgt u van ons handvatten betreffende het maken van beleid, beheer, inrichting en onderhoud. Om succesvol te kunnen deelnemen aan de workshop is kennis van beleid en/of beheer van de fysieke leefomgeving wenselijk.