Wet Natuurbescherming Ruimtelijke Ontwikkeling Niveau 4 | Hercertificering

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 1 dag
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 245
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 5
Maximaal deelnemers: 8
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3672/wet-natuurbescherming-ruimtelijke-ontwikkeling-niveau-4-hercertificering
Contact persoon:
Omschrijving:

Deze hercertificeringsbijeenkomst is bedoelt voor personen die in het verleden een Stadswerk-certificaat hebben behaald op niveau 4 (planvormer) voor Ruimtelijke Ontwikkelingen.

Een hercertificering is vereist wanneer u uw Wet natuurbescherming-certificaat wilt verlengen.

Beschermde flora en fauna vereisen aandacht in ruimtelijke ontwikkeling (RO) omdat de bescherming wettelijk is geregeld. Bij een ruimtelijk ontwikkeling is de impact op de beschermde flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen vaak groter dan bij bestendig beheer, dit omdat hierbij vaak sprake is van het opheffen van rust- en verblijfplaatsen.

Als planvormer of projectleider bent u in elk voortraject binnen de ruimtelijke ontwikkeling (RO) verantwoordelijk voor het managen en borgen van de regels voor omgang met flora en fauna zoals deze in wet zijn vastgelegd.

Voorkennis: