Wet Natuurbescherming Ruimtelijke Ontwikkeling Niveau 3 | Hercertificering

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 1 dag
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 245
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 5
Maximaal deelnemers: 8
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3671/wet-natuurbescherming-ruimtelijke-ontwikkeling-niveau-3-hercertificering
Contact persoon:
Omschrijving:

Deze hercertificeringsbijeenkomst is bedoelt voor personen die in het verleden een Stadswerk-certificaat hebben behaald op niveau 3 werkvoorbereider) voor Ruimtelijke Ontwikkelingen.

Een hercertificering is vereist wanneer u uw Wet natuurbescherming certificaat wilt verlengen.
Deelname aan deze bijeenkomst levert u weer een nieuw en geldig certificaat op. De geldigheid van het nieuwe Wet natuurbescherming RO 3 certificaat is 3 jaar.

PROGRAMMA:

  • Vragen uit de praktijk
  • Actualiteiten wettelijk kader
  • Actualiteiten instrumenten, waaronder gedragscode
  • Borging zorgvuldig handelen: Zorgvuldige planvoorbereiding | Zorgvuldige planvorming (uitvoerbaarheid van het project) | Zorgvuldige contractering en aanbesteding | Zorgvuldige inschrijving
  • Plan van aanpak Wet natuurbescherming
Voorkennis: