Wet natuurbescherming niveau 4 ruimtelijke ontwikkeling

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 3,5
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie
kosten: € 1085
Extra informatie: Voor ETW-ers levert deze training 24 hercertificeringspunten op binnen de volgende categorie(ën): Bomen en wet (24 punten)
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3E4XeR0
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

Beschermde flora en fauna vereisen aandacht in ruimtelijke ontwikkeling (RO) omdat de bescherming wettelijk is geregeld. Bij een ruimtelijk ontwikkeling is de impact op de beschermde flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen vaak groter dan bij bestendig beheer, dit omdat hierbij vaak sprake is van het opheffen van rust- en verblijfplaatsen.

Als planvormer of projectleider bent u in elk voortraject binnen de ruimtelijke ontwikkeling (RO) verantwoordelijk voor het managen en borgen van de regels voor omgang met flora en fauna zoals deze in wet zijn vastgelegd.

Aan u de taak om te toetsen wat de gevolgen van de Wet natuurbescherming zijn voor uw projecten  inzake flora en fauna.

In de training van IPC Groene Ruimte leert u de in al uw voorbereidingen voor planvorming, aanbesteding of uitvoering de gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ toe te passen.

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming.  De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe werkmethoden en –instructies. In de Wet natuurbescherming zijn ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.