Wet Natuurbescherming Niveau 4 Ruimtelijke Ontwikkeling

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 3,5 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 1050
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 5
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3674/wet-natuurbescherming--niveau-4-ruimtelijke-ontwikkeling
Contact persoon:
Omschrijving:

Beschermde flora en fauna vereisen aandacht in ruimtelijke ontwikkeling (RO) omdat de bescherming wettelijk is geregeld. Bij een ruimtelijk ontwikkeling is de impact op de beschermde flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen vaak groter dan bij bestendig beheer, dit omdat hierbij vaak sprake is van het opheffen van rust- en verblijfplaatsen.

Als planvormer of projectleider bent u in elk voortraject binnen de ruimtelijke ontwikkeling (RO) verantwoordelijk voor het managen en borgen van de regels voor omgang met flora en fauna zoals deze in wet zijn vastgelegd.

Aan u de taak om te toetsen wat de gevolgen van de Wet natuurbescherming zijn voor uw projecten  inzake flora en fauna.

In de training van IPC Groene Ruimte leert u de in al uw voorbereidingen voor planvorming, aanbesteding of uitvoering de gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ toe te passen.

Doel en Onderwerpen

Na deelname aan deze training heeft u inzicht in gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij bent u in staat om de flora- en faunarisico’s van te realiseren projecten in de buitenruimte te herkennen en conform de wet hiernaar te handelen.

Dit houdt in dat u de natuurwetgeving kan borgen in het planproces en het theoretisch kader weet toe te passen in de praktijk.

U kuntde gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ vertalen naar projectspecifieke en zorgvuldige realisatie, waarbij locatiekeuze en projectambitie zijn afgestemd op het wettelijk kader.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

  • Introductie natuurwetgeving
  • Verdieping gebiedsbescherming en soortbescherming
  • In te zetten instrumenten (o.a. gedragscodes, ontheffingen)
  • Soortinformatie
  • Rust- en verblijfplaatsen
  • Werkproces: wie doet er wat
  • Planvoorbereiding en planvorming
  • Beoordelen natuurtoets
  • Opstellen uitvoerbaarheidstoets
Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.