Wet natuurbescherming niveau 3

Startdatum:
Tijd: 09.00-15.30 uur
Aantal dagen: 3 + examen
Docenten:
Lokatie: Hazerswoude Rijndijk
kosten: € 595
Extra informatie: excl. BTW en excl. lunch, incl. examen
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: info@terratrainingen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Terra trainingen
Adres: Rijndijk 304c, 2394 CH Hazerswoude Rijndijk
Email: info@terratrainingen.nl
Website: http://www.terratrainingen.nl
Contact persoon: M. Houtkamp
Omschrijving:

Voordat u aan de slag kunt met uw werkzaamheden zullen er eerst voorbereidingen getroffen moeten worden. U moet bepalen welke werkzaamheden u gaat uitvoeren, bepalen wie wat doet en u zult moeten bepalen of er bijzonderheden zijn waar men rekening mee moet houden. Om deze voorbereidingen en de beleidsmatige kant van projecten goed conform te wet natuurbescherming te regelen, dient u een aantal personeelsleden op te leiden voor de certificering op niveau 3.

De cursus kenmerkt zich door de focus op de juridische aspecten rondom het uitvoeren van werkzaamheden onder de gedragscode. Belangrijk hierbij is het samenstellen van een plan van aanpak.

Voorkennis:
n.v.t.