Wet Natuurbescherming Niveau 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 4 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 875
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 5
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3670/wet-natuurbescherming-niveau-3--ruimtelijke-ontwikkeling
Contact persoon:
Omschrijving:

Beschermde flora en fauna vereisen aandacht in ruimtelijke ontwikkeling (RO) omdat de bescherming wettelijk is geregeld. Bij een ruimtelijk ontwikkeling is de impact op de beschermde flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen vaak groter dan bij bestendig beheer, dit omdat hierbij vaak sprake is van het opheffen van rust- en verblijfplaatsen.

Bent u actief in het voorbereiden, managen en aanbesteden van ruimtelijke ontwikkelingen, dan krijgt u te maken met regels uit de Wet natuurbescherming. Deze moet u toepassen in uw planvorming, contracten, werkprocessen en plan van aanpak.

Aan u de taak om de brug te slaan tussen de planvorming/voorbereiding en de realisatie. U maakt contracten en aanbestedingen Wet natuurbescherming proof.

In deze training bij IPC Groene ruimte leert u, vanuit de rol als opdrachtgever of opdrachtnemer, de wetgeving en bijbehorende instrumenten toe te passen in al uw projecten en contacten. Planning en budget van uw plannen worden hierdoor beïnvloed.

Doel en Onderwerpen

Na deelname aan deze training heeft u inzicht in gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij bent u in staat om de flora- en faunarisico’s van te realiseren projecten in de buitenruimte te herkennen en conform de wet hiernaar te handelen.

U bent in staat om binnen denatuurwetgeving te borgen in het proces van aanbesteding en contractvorming en hoofdstuk 64 van de RAW standaard 2015 toe te passen in specifieke projecten.

U kunt op basis van de gedragscode een uitwerking te maken naar een Plan van Aanpak.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

 • Introductie natuurwetgeving
 • Verdieping gebiedsbescherming en soortbescherming
 • Relevantie voor uw organisatie
 • Praktische instrumenten (o.a. gedragscodes)
 • Soortinformatie
 • Rust- en verblijfplaatsen
 • Natuurwetgeving in de RAW systematiek
 • Inzet gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkeling
 • Uitwerken Gedragscode RO: opstellen plan van aanpak
 • Risico analyse
 • Risico management
 • Omgang met rust- en verblijfplaatsen
Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Ervaring met RAW bestekken is een pré.