Wet Natuurbescherming Niveau 3 Bestendig Beheer

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 4 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 795
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 5
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3664/wet-natuurbescherming-niveau-3-bestendig-beheer
Contact persoon:
Omschrijving:

Wanneer u als werkvoorbereider of projectleider in de voorbereiding de Wet natuurbescherming ziet als randvoorwaarden van de werkzaamheden buiten, dan heeft u de Wet natuurbescherming praktisch geborgd. Hierdoor lopen uw medewerkers buiten geen risico’s ten aanzien van overtreding van deze wet.

Bij het voorbereiden, managen en aanbesteden van beheer en onderhoud van de buitenruimte krijgt u te maken met regels uit de Wet natuurbescherming. Deze moet u toepassen in uw planvorming, contracten, werkprocessen en plan van aanpak.

Het juridisch en praktisch borgen van de Wet natuurbescherming is het belangrijkste voor uw organisatie en medewerkers. Ook is het belangrijk om alle risico’s te kennen van uw handelen voor flora en fauna bij bestendig beheer en onderhoud.

Doel en onderwerpen

Voor Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming niveau 3 BB leert u als werkvoorbereider of bedrijfsleider bestendig beheer (BB) elke praktische situatie te managen. Met alle risico’s en aansprakelijkheden.

De training van IPC bereidt u voor op het examen. Het examen bestaat uit een onderdeel meerkeuzevragen (1uur)  en het opstellen van een Plan van Aanpak (1,5 uur). Beide componenten worden digitaal getoetst / verwerkt.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

 • Inhoud van de  Wet Natuurbescherming
 • Herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Beschermde soorten en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Beschermde gebieden en beschermde houtopstanden
 • Verboden en geboden binnen de huidige wetgeving
 • Vrijstelling, gedragscode en ontheffing
 • Mitigeren en compenseren
 • Status van soorten
 • (beschermde soort, Rode lijst, doelsoort, wildsoort, schadesoort, invasieve exoten, etc.)
 • Type rust- en verblijfplaatsen en gebruik
 • Borging in eigen organisatie
 • Borging in contracten, inzet Standaard RAW 2015
 • Maken Plan van Aanpak
 • Communicatie en werkproces
Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.