Wet natuurbescherming niveau 3 bestendig beheer

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 3,5
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie
kosten: € 815
Extra informatie: Voor ETW-ers levert deze training 24 hercertificeringspunten op binnen de volgende categorie(ën): Bomen en wet (24 punten).
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3sc3F2A
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

Bestendig beheer (BB) en onderhoud van de buitenruimte wordt gereguleerd door de Wet Natuurbescherming.

Wanneer u als werkvoorbereider of projectleider in de voorbereiding de Wet natuurbescherming ziet als randvoorwaarden van de werkzaamheden buiten, dan heeft u de Wet natuurbescherming praktisch geborgd. Hierdoor lopen uw medewerkers buiten geen risico’s ten aanzien van overtreding van deze wet.

Bij het voorbereiden, managen en aanbesteden van beheer en onderhoud van de buitenruimte krijgt u te maken met regels uit de Wet natuurbescherming. Deze moet u toepassen in uw planvorming, contracten, werkprocessen en plan van aanpak.

Het juridisch en praktisch borgen van de Wet natuurbescherming is het belangrijkste voor uw organisatie en medewerkers. Ook is het belangrijk om alle risico’s te kennen van uw handelen voor flora en fauna bij bestendig beheer en onderhoud.

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming.  De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe instrumenten en mogelijkheden om aantoonbaar zorgvuldig te handelen. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.