Wet natuurbescherming niveau 2

Startdatum:
Tijd: 09.00-15.30 uur
Aantal dagen: 2
Docenten:
Lokatie: Hazerswoude Rijndijk
kosten: € 350
Extra informatie: excl. BTW en excl. lunch
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: info@terratrainingen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Terra trainingen
Adres: Rijndijk 304c, 2394 CH Hazerswoude Rijndijk
Email: info@terratrainingen.nl
Website: http://www.terratrainingen.nl
Contact persoon: M. Houtkamp
Omschrijving:

Het werken in teamverband moet gestructureerd gebeuren, zodat de werkzaamheden ook aan het eind van de dag op de juiste manier zijn afgerond. Groepen dienen daarom van hun leidinggevende goede instructies te krijgen welke werkzaamheden waar en op welke manier uitgevoerd moeten worden. Worden deze werkzaamheden binnen gebieden met beschermde flora en fauna uitgevoerd zal ook de leidinggevende op de hoogte moeten zijn van de wet- en regelgeving.

De cursus kenmerkt zich door het maken van een werkinstructie conform de wettelijke richtlijnen, waarbij uiteraard veel aandacht wordt besteed aan de gedragscode en de wet natuurbescherming.

Voorkennis:
n.v.t.