Wet Natuurbescherming Niveau 2 Ruimtelijke Ontwikkeling

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 3 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 645
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 6
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3673/wet-natuurbescherming-niveau-2-ruimtelijke-ontwikkeling
Contact persoon:
Omschrijving:

Beschermde flora en fauna vereisen aandacht in ruimtelijke ontwikkeling (RO) omdat de bescherming wettelijk is geregeld. Bij een ruimtelijk ontwikkeling is de impact op de beschermde flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen vaak groter dan bij bestendig beheer, dit omdat hierbij vaak sprake is van het opheffen van rust- en verblijfplaatsen.

Bent u actief met het aansturen (uitvoerder) van of het toezicht houden (toezichthouder/opzichter) op de realisatie van een ruimtelijke ontwikkelingen? Dan krijgt u vroeg of laat zeker te maken met deze regelgeving.

In de training wordt hier rekening mee gehouden: vanaf de 2e dag wordt de kennis functiegericht overgedragen. Dit betekent dat de uitvoerders en toezichthouders optimaal worden voorbereid op elk een eigen examenonderdeel.

Doel en onderwerpen

Na deelname aan deze training heeft u inzicht in gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij bent u in staat om de flora- en faunarisico’s van te realiseren projecten in de buitenruimte te herkennen en conform de wet hiernaar te handelen.

Als uitvoerder bent u in staat om:

 • Op basis van de gedragscode een uitwerking te maken naar een Plan van Aanpak.
 • Het Plan van Aanpak te vertalen naar een duidelijke werkinstructie, gericht op de uitvoer van het project.

Als toezichthouder bent u in staat om:

 • Op basis van de gedragscode een toezichtplan te ontwikkelen gericht op het begeleiden en toezichthouden van te realiseren projecten in de buitenruimte.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

 • Introductie natuurwetgeving
 • Verdieping gebiedsbescherming en soortbescherming
 • Relevantie voor uw organisatie
 • Praktische instrumenten (o.a. gedragscodes)
 • Soortinformatie
 • Rust- en verblijfplaatsen
 • Natuurwetgeving in de RAW systematiek
 • Inzet gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkeling
 • Toespitsing uitvoerder: uitwerken Gedragscode RO: van Plan van Aanpak naar werkinstructie
 • Toespitsing toezichthouder: maken toezichtplan

 

Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.