Wet natuurbescherming niveau 2 bestendig beheer

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 2
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie
kosten: € 460
Extra informatie: Voor ETW-ers levert deze training 14 hercertificeringspunten op binnen de volgende categorie(ën): Bomen en wet (14 punten)
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 16
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3dXqAGv
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

 

Bestendig beheer (BB) en onderhoud van de buitenruimte wordt gereguleerd door de Wet Natuurbescherming.

Wanneer u onderhoudswerkzaamheden aanstuurt, is het noodzakelijk om alle risico’s te kennen van uw  handelen voor beschermde flora en fauna. Het is belangrijk te weten wanneer uw medewerkers in een risicovolle situatie werken en hoe u schade aan flora en fauna kunt voorkomen en beperken voor uw medewerkers.

Wanneer u op operationeel niveau aanstuurt en/of controleert in bestendig beheer, krijgt u te maken met de wettelijke regels ter bescherming van de flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen. Dit moet u toepassen in uw werkplanning, werkinstructies, begeleiding en uitvoering van bestendig beheer.

Ook is het belangrijk om alle risico’s te kennen van uw  handelen voor de aanwezige flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen.

Voor zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming niveau 2 Bestendig Beheer leert u als opzichter of uitvoerder bestendig beheer elke onderhoudsmaatregel te managen conform de regels van de Wet Natuurbescherming. Dit wordt aantoonbaar zorgvuldig handelen genoemd

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming.  De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten.  In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd.

 

Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.