Wet natuurbescherming niveau 1 bestendig beheer

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 2
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie
kosten: € 330
Extra informatie: Voor ETW-ers levert deze training 14 hercertificeringspunten op binnen de volgende categorie(ën): Bomen en wet (14 punten).
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers:
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3dZ1Spi
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

Flora en fauna komt u dagelijks tegen in bestendig beheer (BB) en onderhoud in de buitenruimte. Wanneer u onderhoudswerkzaamheden verricht, is het noodzakelijk om alle risico’s te kennen van uw  handelen voor beschermde flora en fauna. Het is noodzakelijk te weten wanneer u in een risicovolle situatie werkt en hoe u schade aan flora en fauna kunt voorkomen en beperken. Dit geldt vooral voor de rust- en verblijfplaatsen van de beschermde flora en fauna.

De Wet natuurbescherming kent een aantal verboden en regels die goed van pas kunnen komen in uw vakbekwame uitvoering in het beheer en de onderhoudspraktijk. Wanneer u daar meer over weet kunt u aantoonbaar zorgvuldig handelen.

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming.  Deze wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.