Wet natuurbescherming 3

Startdatum:
Tijd: starttijd: 8.30u eindtijd: ca. 16.15u
Aantal dagen: 3
Docenten:
Lokatie:
kosten: € 640
Extra informatie: Deze cursus kan desgewenst ook op maat uitgevoerd worden om op deze wijze de inhoud te optimaliseren m.b.t. de deelnemers en hun werksituatie.
Minimum deelnemers: 4
Maximaal deelnemers: 8
Opgeven bij:
Aanmeld link:
Organisatie: Cursus Centrum Groen
Adres: planken wambuisweg 1a
Email: info@cursuscentrumgroen.nl
Website: https://www.cursuscentrumgroen.nl/
Contact persoon: Erik Hesselink
Omschrijving:

Doel:

Tijdens de training behandelen we alle aspecten die voor werkvoorbereiders en leidinggevenden van belang zijn om te voldoen aan de gedragscode en de wet natuurbescherming. Belangrijk onderdeel is het vervaardigen van een plan van aanpak. Hierbij dient de deelnemer rekening te houden met de kaders van de wetgeving, inhoud van de verschillende gedragscodes en de RAW-richtlijnen.

Doelgroep: Niveau 3 is bedoeld voor werkvoorbereiders en de bedrijfsleiding van een organisatie. De deelnemers zijn in het voorbereidingstraject betrokken bij de werkzaamheden. Zij hebben geen uitvoerende rol, maar dienen op papier duidelijk te kunnen maken waar, waarmee en hoe werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Belangrijk onderdeel is het maken van een plan van aanpak, waarin de teamleiders heldere instructies voor het uitvoerend personeel kunnen maken.

Na de training is deelnemer in staat om:

  • Soorten flora en fauna te herkennen;
  • De juiste manier van zorgvuldig handelen te bepalen;
  • De RAW-systematiek juist toe te passen;
  • Een plan van aanpak te ontwikkelen;
  • Het zorgvuldig handelen in een plan van aanpak aantoonbaar te maken.

Certificering: Deelnemer dient na het volgen van de training een erkend examen af te leggen voor de certificering. Het certificaat is 5 jaar geldig.

Voorkennis:
wet natuurbescherming 1 en 2