Wet natuurbescherming 3 opfriscursus

Startdatum:
Tijd: starttijd: 8.30u eindtijd: ca. 16.15u
Aantal dagen: 1
Docenten:
Lokatie:
kosten: € 195
Extra informatie: Deze cursus kan desgewenst ook op maat uitgevoerd worden om op deze wijze de inhoud te optimaliseren m.b.t. de deelnemers en hun werksituatie.
Minimum deelnemers: 4
Maximaal deelnemers: 8
Opgeven bij:
Aanmeld link:
Organisatie: Cursus Centrum Groen
Adres: planken wambuisweg 1a
Email: info@cursuscentrumgroen.nl
Website: https://www.cursuscentrumgroen.nl/
Contact persoon: Erik Hesselink
Omschrijving:

Doel

Tijdens de training behandelen we alle aspecten die voor werkvoorbereiders en leidinggevenden van belang zijn om te voldoen aan de gedragscode en de wet natuurbescherming. Belangrijk onderdeel van de training is het vervaardigen van een plan van aanpak. Hierbij dient de deelnemer rekening te houden met de kaders van de wetgeving, inhoud van de verschillende gedragscodes en de RAW-richtlijnen.

De cursus wet natuurbescherming (niveau 3) wordt gevolgd door deelnemers die in het voorbereidingstraject betrokken zijn bij de werkzaamheden. Deelnemer heeft geen uitvoerende rol, maar dient op papier duidelijk te kunnen maken waar, waarmee en hoe werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Doelgroep

De cursus wet natuurbescherming – niveau 3 is bedoeld voor werkvoorbereiders en de bedrijfsleiding van een organisatie. De deelnemers zijn vaak niet betrokken bij de uitvoering, maar dienen te zorgen voor een correcte voorbereiding. Belangrijk onderdeel van deze cursus is het maken van een plan van aanpak waarop de teamleiders heldere instructies voor het uitvoerend personeel kunnen maken.

Voorkennis:
De hercertificeringscursus is toegankelijk voor deelnemers met een erkende certificering op uitvoerend niveau (3). Voorafgaand dient u aan te geven dat u het basiscertificaat heeft gehaald.