Wet Natuurbescherming 2

Startdatum:
Tijd: starttijd: 8.30u eindtijd: ca. 16.15u
Aantal dagen: 2
Docenten:
Lokatie:
kosten: € 405
Extra informatie: Deze cursus kan desgewenst ook op maat uitgevoerd worden om op deze wijze de inhoud te optimaliseren m.b.t. de deelnemers en hun werksituatie.
Minimum deelnemers: 4
Maximaal deelnemers: 8
Opgeven bij:
Aanmeld link:
Organisatie: Cursus Centrum Groen
Adres: planken wambuisweg 1a
Email: info@cursuscentrumgroen.nl
Website: https://www.cursuscentrumgroen.nl/
Contact persoon: Erik Hesselink
Omschrijving:

Doel

Leidinggevenden krijgen voldoende kennis rondom de wet natuurbescherming, om uitvoerend personeel aan te sturen en te controleren. De deelnemer krijgt kennis van de wet- en regelgeving en moet een heldere en eenduidige werkinstructie kunnen maken. Ook de communicatie met andere betrokkenen speelt hierbij een rol. De deelnemer zorgt hiermee dat het uitvoerend personeel de werkzaamheden binnen de gedragscode en wetgeving uitvoert.

Doelgroep: Niveau 2 is bedoeld voor opzichters, teamleiders of uitvoerders. De deelnemers hebben allemaal een leidinggevende rol en sturen/controleren vaak de uitvoerende medewerkers. Vaak zijn ze verantwoordelijk voor het instrueren van uitvoerend personeel. Hier wordt in de training extra aandacht aan besteed. Dit onderdeel komt ook terug in het examen. Na de training is de deelnemer in staat om:

  • Beschermde flora en fauna te herkennen;
  • Werkzaamheden op de situatie aan te passen;
  • Wijzigingen in leefgebieden door te geven aan de opdrachtgever;
  • Beslissingen te maken conform wetgeving;
  • Het maken van een duidelijke werkinstructie.

Certificering: Deelnemer dient na het volgen van de training een erkend examen af te leggen voor de certificering. Het certificaat is 5 jaar geldig.

Voorkennis:
wet natuurbescherming 1