Wet natuurbescherming 1

Startdatum:
Tijd: starttijd: 8.30u eindtijd: ca. 16.15u
Aantal dagen: 1
Docenten:
Lokatie:
kosten: € 275
Extra informatie: Deze cursus kan desgewenst ook op maat uitgevoerd worden om op deze wijze de inhoud te optimaliseren m.b.t. de deelnemers en hun werksituatie.
Minimum deelnemers: 4
Maximaal deelnemers: 8
Opgeven bij:
Aanmeld link:
Organisatie: Cursus Centrum Groen
Adres: planken wambuisweg 1a
Email: info@cursuscentrumgroen.nl
Website: https://www.cursuscentrumgroen.nl/
Contact persoon: Erik Hesselink
Omschrijving:

Om te voorkomen dat bij werkzaamheden in de natuur een kostbare/tijdrovende ontheffing aangevraagd moet worden, wordt gewerkt volgens een gedragscode. Opdrachtgevers vragen van werknemers dat ze hiervoor gecertificeerd zijn, zodat ze er zeker van zijn dat de gedragscode nageleefd wordt.

Doel

De cursus wet natuurbescherming – niveau 1 is erop gericht om uitvoerende werknemers in gebieden met beschermde flora en fauna conform een geldige gedragscode te laten werken. De training richt zich hierbij op meerdere gedragscodes, zodat men niet beperkt blijft tot één instantie. De deelnemer is na de training in staat om:

  • De Wet natuurbescherming te kunnen uitleggen;
  • De verschillende gedragscodes toe te passen;
  • Beschermde flora & fauna te herkennen;
  • Zorgvuldig handelen toe te passen.Certificering: Deelnemer dient na het volgen van de training een erkend examen af te leggen voor de certificering. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Voorkennis:
niet nodig