Wet natuurbescherming 1 opfriscursus

Startdatum:
Tijd: 3 uur
Aantal dagen: 1
Docenten:
Lokatie:
kosten: € 105
Extra informatie: Deze cursus kan desgewenst ook op maat uitgevoerd worden om op deze wijze de inhoud te optimaliseren m.b.t. de deelnemers en hun werksituatie.
Minimum deelnemers: 4
Maximaal deelnemers: 8
Opgeven bij:
Aanmeld link:
Organisatie: Cursus Centrum Groen
Adres: planken wambuisweg 1a
Email: info@cursuscentrumgroen.nl
Website: https://www.cursuscentrumgroen.nl/
Contact persoon: Erik Hesselink
Omschrijving:

Tijdens de hercertificeringscursus besteden we extra aandacht aan het vervallen van de Flora- en faunawet en de introductie van de wet natuurbescherming. Zoals: Welke invloed heeft dit op uw werkzaamheden? Wat mag u wel of niet doen? Hoe liggen de verantwoordelijkheden? Wij informeren u over de laatste ontwikkelingen en bespreken de nieuwe gedragscode en regelgeving.

Doel

Heeft u een certificaat voor de Wet natuurbescherming (tot 1 januari 2017 Flora- en Faunawet) en verloopt deze bijna? Zorg dan op tijd voor het verlenging van het certificaat. Met een certificaat gedragscode flora en fauna niveau 1, kunt u één bijeenkomst van 3 uur volgen.

De hercertificeringscursus is toegankelijk voor deelnemers met een erkende certificering op uitvoerend niveau (1). Voorafgaand dient u aan te geven dat u het basiscertificaat heeft gehaald. Het certificaat Wet Natuurbescherming – niveau 1 kent een geldigheid van 5 jaar. Het hercertificaat is 3 jaar geldig.

Inhoud

  • Opfrissen wettelijk kader: welk risico loopt u?
  • Hoe werkt de nieuwste gedragscodes: Beheer Groenvoorzieningen 2.0?
  • Werkproces: uw taken en wat regelt uw collega/uitvoerder/ werkvoorbereider?
  • Uitwisseling van praktijkervaringen met andere deelnemers.
Voorkennis:
certificaat wet natuurbescherming 1