Visueel op sterkte sorteren van constructief naaldhout (Douglas, Lariks)

Startdatum:
Tijd: 9:30 tot 16:30 uur
Aantal dagen: 3
Docenten:
Lokatie: Nader te bepalen op basis van de aanmeldingen.
kosten: € 795
Extra informatie: inclusief examen, Deze training kan ook incompany worden verzorgd.
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 5
Opgeven bij: Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV
Aanmeld link:
Organisatie: Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV
Adres: Withagenweg 36, 7384 SB Wilp
Email: opleidingen@evanbuytendijk.nl
Website: http://www.evanbuytendijk.nl
Contact persoon: Mireille Vriezekolk
Omschrijving:

Deze training is een voorbereiding op het KOMO© certificaat Naaldhout volgens BRL 2301 en op de verplichte invoering van de CE-markering op constructief hout sinds 1 januari 2012. Het vlot en op de juiste wijze leren toepassen van sorteerdersvaardigheden volgens de norm NEN 5499 staat dan ook centraal. Na het volgen van deze driedaagse training kunnen sorteerders en bestekzoekers hout voor constructieve toepassingen visueel op sterkte sorteren. Deze training leidt op tot een door de SKH erkend diploma. Het behaalde diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Daarna kan het diploma verlengd worden door het volgen van een herhalingstraining. Inhoud: Achtergronden CE-markering en Bouwbesluit Visueel hout sorteren op sterkte Specificaties hout voor constructieve toepassingen (NEN-EN 14081) Naast een korte theoretische uitleg, wordt er met name aandacht besteed aan het aanleren van de vaardigheden door middel van praktijkgerichte oefeningen. Dit betekent dat de deelnemers veel zelf aan de slag zullen gaan. Directe en gerichte feedback op de verrichtingen zorgt voor een optimaal leereffect.

Voorkennis:
Geen