Veilig werken met de hoogwerker

Startdatum:
Tijd: 1 of 2 dagdelen
Aantal dagen: 1 of 2 dagdelen
Docenten:
Lokatie: Planken Wambuisweg 1A ede
kosten: € 215
Extra informatie:
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers:
Opgeven bij: www.cursuscentrumgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Cursus Centrum Groen
Adres: Planken Wambuisweg 1A, Ede
Email: info@cursuscentrumgroen.nl
Website: http://www.cursuscentrumgroen.nl
Contact persoon:
Omschrijving:

Volgens de wet moet een hoogwerkerbediener 18 jaar of ouder zijn en aantoonbaar een bedieningsinstructie hebben gehad.
Voor het veilig werken met de hoogwerker is echter meer vereist dan het bedienen van de knoppen op het onder- of bovenbedieningspaneel. Om de veiligheid van de bediener en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een hoogwerker mogen bedienen.

Inhoud:

  • Wet en regelgeving
  • Controle en onderhoud
  • Veiligheidsvoorzieningen
  • Communicatie
  • Manoeuvreren, plaatsen en bedienen
  • Optioneel:  Werken met een motorkettingzaag vanuit de hoogwerker

Info: Deze cursus kan desgewenst ook op maat uitgevoerd worden om op deze wijze de inhoud te optimaliseren m.b.t. de deelnemers en hun werksituatie.

Voorkennis:
Geen voorkennnis nodig.