Veilig werken langs de weg

Startdatum:
Tijd: 09.00-15.30 uur
Aantal dagen: 1
Docenten:
Lokatie: Hazerswoude Rijndijk
kosten: € 195
Extra informatie: excl. BTW + 1x lunch a € 10
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: info@terratrainingen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Terra trainingen
Adres: Rijndijk 304c, 2394 CH Hazerswoude Rijndijk
Email: info@terratrainingen.nl
Website: http://www.terratrainingen.nl
Contact persoon: M. Houtkamp
Omschrijving:

Het zal u niet verbazen dat het werken langs de weg grote risico’s met zich meebrengt. Auto’s die zich niet aan snelheidsbeperkingen houden, afzettingen die niet juist geplaatst zijn of agressieve automobilisten kunnen allemaal gezien worden als risico. Werknemers dienen daarom op de hoogte te zijn van alle veiligheidseisen om op een verantwoorde manier langs de weg te werken.

Medewerkers die actief zijn op de openbare weg lopen het risico dat zij door het verkeerd plaatsen van afzettingen, onzorgvuldig werken e.d. de weggebruiker óf zichzelf in gevaar brengen. Tijdens de training ‘Veilig werken langs de weg’ leert de deelnemer hoe deze risico’s te voorkomen. De training behandelt de CROW-richtlijnen m.b.t. verkeersbegeleidende maatregelen. Op praktische wijze leert de medewerker zich bewust te zijn van zijn of haar rol bij het werken langs de openbare weg.

Voorkennis:
n.v.t.