Vaktechnisch toezichthouder Boom

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 4 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 795
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 7
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3568/vaktechnisch-toezichthouder-boom
Contact persoon:
Omschrijving:

Vaktechnisch Toezichthouder Boom is een training in reeks van trainingen ‘vaktechnisch toezichthouders’. Daar waar het aan specialistische kennis bij de opzichter of uitvoerder ontbreekt, wordt de Vaktechnisch Toezichthouder ingeschakeld.

Na het volgen van de training heeft u als Vaktechnisch Toezichthouder Boom de volgende deskundigheid:

 • Kennis van de context waarbinnen de vaktechnisch toezichthouder werkt: wetgeving, contractregelgeving en vaktechnische richtlijnen. Aan bod komen onder meer de RAW systematiek, Stadsbomen Vademecum en Handboek Bomen.
 • Kennis van de procesorganisatie waarbinnen de toezichthouder werkt: aan bod komen onder meer opdrachtgever, opdrachtgever en directie en de UAV die het proces regelt.
 • Het kunnen vertalen van kader en contracten naar toetsbare onderdelen in de praktijk.
 • Het kunnen opstellen van een plan van aanpak voor het toezicht houden op de meeste voorkomende werkzaamheden: planten, snoeien, controleren en vellen/rooien.
 • Het op een vaktechnische wijze kunnen uitvoeren van de rol als toezichthouder: kennis van praktische meetmethoden voor het kunnen beoordelen van leveringen (bv plantmateriaal) en geleverde resultaten (bv snoeiwerk)

Doel en onderwerpen

De Vaktechnisch Toezichthouder Boom kan als onpartijdige deskundige ingeschakeld worden bij conflicten en bij voorkeur om conflicten te voorkomen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dit kan gedurende een contract of na afronding van een contract het geval zijn (bijvoorbeeld op basis van garanties).

De volgende onderwerpen komen aan bod;

 • Eisen van een boomtechnische uitvoering
 • Meetmethoden
 • Opstellen vaktechnisch toezichtsplan
 • Registratie van de resultaten van de bevindingen
 • Boom technische- en contract technische begrippen
 • Bouwstoffen die bij boomwerken worden toegepast
 • De laatste dag staat in het teken van een examen training en het examen (4 uur)
Voorkennis:
De training heeft een compacte opzet met de focus op het ‘vaktechnisch toezichthouden’. Daarom gaat IPC Groene Ruimte uit van basiskennis op het gebied van bomen. Deze basiskennis kunt u verworven hebben wanneer u werkzaam bent op tactisch niveau (opzichter/ uitvoerder) met kennis van bomen of als gecertificeerd ETW-er (European Tree Worker). Daarnaast heeft u kennis van:
 • sortiment en eigenschappen van het sortiment
 • plantmateriaal en materialen die bij bomen worden toegepast (o.a. verankeringen en groeiplaatsconstructies)