Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk

Startdatum:
Tijd: 13.00-17.00
Aantal dagen: 1
Docenten: Patrick Jansen (Bosmeester; auteur “Bosbeheer en biodiversiteit”) en Jinze Noordijk (EIS Kenniscentrum Insecten, specialist bosmieren)
Lokatie: Landgoed Oranje Nassau's Oord, Renkum
kosten: € 190
Extra informatie: exclusief BTW en inclusief koffie/thee/drankje
Minimum deelnemers: 12
Maximaal deelnemers: 25
Opgeven bij: patrick@bosmeester.com
Aanmeld link:
Organisatie: Bosmeester
Adres: Hamelakkerlaan 33, 6703 EH Wageningen
Email: patrick@bosmeester.com
Website: http://www.bosmeester.com/
Contact persoon: Marlide Rooding
Omschrijving:

In bossen met een aandeel naaldhout vormen rode bosmieren een opvallend en voornaam onderdeel van die biodiversiteit. Het zijn belangrijke soorten in het ecosysteem. Ze hebben intrigerende relaties met andere dieren, waarbij sprake kan zijn van tijdelijk parasitisme, nauwe symbiose, heftige predatie, het verlenen van onderdak of het dienen als voedselbron. Rode bosmieren behoren tot de meest zichtbare insecten die je kan tegenkomen tijdens een wandeling en de aanwezigheid van koepelnesten wordt hoog gewaardeerd. Door veel beheerders worden al maatregelen genomen om de nesten niet te beschadigen, bijvoorbeeld door het markeren van nesten tijdens boswerkzaamheden. Maar meestal is dat niet voldoende! Welke maatregelen kunnen nog meer genomen worden om de biotoop van rode bosmieren in stand te houden of te verbeteren? In de cursus ‘Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk’ komt deze vraag aan bod. Door middel van deze cursus kunnen deelnemers het belang en nut van deze intrigerende soorten beter leren begrijpen en krijgen ze inzichten om rode bosmieren op een slimme manier te integreren in het bosbeheer.
De cursus beslaat een middag en bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoretische deel bestaat uit twee presentaties. In de eerste presentatie wordt ingezoomd op rode bosmieren, waarbij onder andere wordt ingegaan op de herkenning en de ecologie van rode bosmieren (gedrag, habitateisen en verspreiding). Ook wordt ingegaan op rode bosmieren in de gedragscode bosbeheer. De tweede presentatie gaat in op de mogelijkheden om het beheer rekening te houden met rode bosmieren, bijvoorbeeld voor wat betreft de koepelnesten, voedselbomen en de verbindingsroutes hiertussen. Onder leiding van de docenten worden tijdens het praktijkdeel diverse koepelnesten en hun omgeving bezocht, waarbij we discussiëren over het beheer van het koepelnest en de biotoop.

Voorkennis:
Enige kennis van bosbeheer is wenselijk.