Praktijkdag Bestrijding van Aziatische duizendknoop

Startdatum:
Tijd: 09:30 - 16.00 uur
Aantal dagen: 1
Docenten: Theo Portegijs, Joyce Penninkhof en vele anderen
Lokatie: Heelsum
kosten: € 295
Extra informatie: excl. BTW
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers:
Opgeven bij: Opgeven via www.probos.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Natuur & Ruimte en Stichting Probos
Adres: Hollandseweg 7j
Email: Joyce.penninkhof@probos.nl
Website: http://www.probos.nl
Contact persoon: Joyce Penninkhof
Omschrijving:

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. In navolging van het grote succes van vorig jaar, organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos de tweede nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop.

Tijdens de praktijkdag worden een groot aantal duurzame bestrijdingsmethoden onder praktijkomstandigheden gedemonstreerd. Specialisten geven uitleg over de werkwijze en de situaties waarin de methoden effectief zijn. Ook wordt getoond op welke wijze verspreiding van plantenmateriaal als gevolg van de behandeling kan worden voorkomen en hoe de snelheid waarmee duizendknopen zich uitbreiden kan worden gemeten. Aansluitend worden een aantal locaties bezocht waar bestrijdingsmethoden zijn toegepast en waar het resultaat kan worden beoordeeld. Daarmee biedt deze dag handvatten voor het maken van afwegingen voor beheersing of bestrijding van duizendknoop.

Voorkennis:
geen
Tag: exoten