Landgoedbeheer Praktisch

Startdatum:
Tijd: 09.00- 16.30 uur
Aantal dagen: 1
Docenten: George Borgman
Lokatie: Uw eigen landgoed of bij derden
kosten: € 575
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 1
Maximaal deelnemers: 6
Opgeven bij: info@borgmanbeheer.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Borgman Beheer Advies
Adres: Hollandseweg 7h, 6706KN Wageningen
Email: info@borgmanbeheer.nl
Website: https://www.borgmanbeheer.nl
Contact persoon: Margriet Schram
Omschrijving:

Landgoedbeheer vergt een speciale aanpak, vanwege de landschappelijke en cultuurhistorische waarden of vanwege een traditioneel (tuin)ontwerp. Of het nu een groot of klein landgoed betreft.

Beheer- of herinrichtingsplan spelen veelal op de achtergrond mee.

Uw landgoedbeheer (her)inrichten en structureren komt in deze cursus aan bod en leert u eenvoudige instrumenten te gebruiken om het dagelijks beheer praktisch op te lossen.

Voorkennis:
Deze cursus kan worden gegeven op uw eigen landgoed of bij derden. De data kunnen worden aangepast.