Klimaatslim bosbeheer

Startdatum:
Tijd: 9.30-16.30
Aantal dagen: 1
Docenten: Wouter Delforterie
Lokatie: Ede
kosten: € 250
Extra informatie: De kosten zijn inclusief lunch. Voor leden van de bosgroep geldt een ledentarief van € 150,-
Minimum deelnemers: 6
Maximaal deelnemers: 10
Opgeven bij: middennederland@bosgroepen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Bosgroep Midden Nederland
Adres: Bennekomseweg 43 (1e verdieping), 6717 LL Ede
Email: middennederland@bosgroepen.nl
Website: http://www.bosgroepen.nl
Contact persoon: Wouter Delforterie
Omschrijving:

Op donderdag 27 augustus organiseert Bosgroep Midden Nederland voor de eerste keer de cursus ‘Klimaatslim bosbeheer’. De cursus helpt boseigenaren, beheerders en beleidsmakers bij het invulling geven aan klimaatslim beheer van bos. De cursus is concreet, praktijkgericht en zonder paniekscenario’s. Na het volgen van de cursus bent u in staat om in uw eigen dagelijkse praktijk aan de slag te gaan met klimaatslim bosbeheer.

Het klimaat verandert en dit heeft grote gevolgen voor onze bossen. We krijgen te maken met langere periodes van droogte, vaker hevige zomerstormen en een hogere gemiddelde temperatuur. Voor sommige boomsoorten wordt ons klimaat minder geschikt, waardoor deze mogelijk uit onze bossen verdwijnen. Ook komen er bijvoorbeeld vaker plaaginsecten voor zoals letterzetter of eikenprachtkever. De exacte gevolgen van klimaatverandering en met name de effecten op ons bos zijn echter in veel gevallen nog onzeker.

Om met deze onzekere toekomst om te gaan, moeten we onze bossen klimaatslim beheren. Dat betekent niet dat alles opeens anders moet, maar wel dat we meer moeten nadenken hoe we het bos in staat stellen méé te veranderen met het veranderende klimaat. Daarmee houden we het bos en de biodiversiteit van het bos in de benen, en zorgen we dat we ook in de toekomst duurzaam hout kunnen oogsten.

Bos is daarnaast ook onderdeel van de oplossing van klimaatverandering. In bos en in houtproducten uit het bos wordt immers koolstof vastgelegd. Door klimaatslim te beheren, blijft de koolstofvoorraad van het bos op peil en kan het geoogste hout uit het bos worden toegepast in houtproducten waar de koolstof vervolgens nog langjarig in is vastgelegd.

Tijdens de cursusdag gaan we zowel binnen als buiten aan de slag, en komt het volgende aan bod:

  • Effecten van klimaatveranderingen op bos en de consequenties hiervan op de biodiversiteit, houtproductiemogelijkheden en de koolstofvoorraad in bos (én wat we hiervan niet van weten)
  • Het beoordelen van de klimaatbestendigheid van bosopstanden
  • Concrete maatregelen om de klimaatbestendigheid van bos te verhogen
  • Klimaatslimme boomsoorten
  • Kostenaspect van klimaatslim bosbeheer
  • Potentie van (extra) koolstofvastlegging in bossen en concrete maatregelen hiertoe
  • Korte introductie t.a.v. financiering voor koolstofvastlegging
  • Voorkennis:
    De cursus is voor boseigenaren, beheerders en beleidsmakers