Jaarcursus Voedselbossen

Startdatum:
Tijd: 10.00 - 16.30
Aantal dagen: 6
Docenten: Wouter van Eck, Malika Cieremans, Max de Corte
Lokatie: 4 dagen FoodForest Ketelbroek (regio Nijmegen) , daarnaast 6 lessen op relevante locaties: Trompenurg Arboretum (Rotterdam), Agroforestry Samenland (Sint Truiden), Den Food Bosch (regio Den Bosch), Voedselbos Vlaardingen (Z-H), Kiemkracht64 en Novio Voedselbos (regio Nijmegen) en Voedselboskwekerij Arborealis (Drenthe)
kosten: € 1200
Extra informatie: http://www.voedselbos.net/
Minimum deelnemers: 12
Maximaal deelnemers: 16
Opgeven bij: Inschrijfformulier
Aanmeld link:
Organisatie: Circle Ecology, Rotterdam Forest Garden Network en Food Forest Ketelbroek
Adres: Hoge Horst 66, 6562 LE Groesbeek
Email: info@voedselbos.net
Website: http://www.voedselbos.net/
Contact persoon: Max de Corte
Omschrijving:

Goed ontworpen voedselbossen combineren twee werelden die (te) vaak gescheiden zijn: landbouw en natuur. Deze benadering is voor ons land nog vrij nieuw. De eerste resultaten zijn echter zeer positief. Deze Jaarcursus Voedselbossen biedt je voldoende kennis om zelf in de toekomst succesvol aan de slag te kunnen met voedselbossen.

Binnen de recent gesloten ‘Green Deal Voedselbossen’ werken onder meer overheden (ministeries, provincies, waterschappen), Staatbosbeheer, Milieufederaties, Rich Forests en kennisinstellingen (WUR, NIOO-KNAW, Van Hall Larenstein) en Stichting Voedselbosbouw samen om kennis op te bouwen en aanleg van voedselbossen te stimuleren. Deze jaarcursus sluit hier nauw aan bij aan, zo is Voedselbos Ketelbroek een van de koploperprojecten binnen de Green Deal.

In deze Jaarcursus worden belangrijke ontwerpvaardigheden behandeld. Je leert hoe je rekening houdt met bodem, waterhuishouding en microklimaat. We benutten daarbij de ervaringen en leerpunten van gevestigde voedselbossen. Tijdens deze cursus wordt ook ingegaan op de ecologische principes die belangrijk zijn voor voedselbossen, zoals opbouw van bodemvruchtbaarheid, goede bestuiving en natuurlijk plaagbeheer. Daarbij combineren we theorie en praktijk. Gedurende het jaar ervaren we het samenspel tussen de hoge biodiversiteit en de rijke productiviteit van voedselbossen.

Verder komen aan bod: soortenkeuze en beplantingsschema’s, planologie en regelgeving, verdienmodellen, aanleg, beheer, oogst en afzetmogelijkheden van producten uit voedselbossen.

Voorkennis:
Opleiding of ervaring met een van de relevante deelterreinen: bosbeheer, landschapsarchitectuur, ecologie, botanie