Inrichten en verbeteren groeiplaatsen met moderne groeiplaatsoplossingen

Startdatum:
Tijd: 09:00 tot 16:30 uur (2 dagen)
Aantal dagen: 2
Docenten: Erwin Reinhard, Nationale Bomenbank
Lokatie: Oosterbeek
kosten: € 695
Extra informatie: excl. BTW, incl. koffie, thee en lunch, boek(en), cursusmap, certificaat etc.
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 6
Opgeven bij: Jessica Sloof
Aanmeld link:
Organisatie: Cursus Centrum Cambium
Adres: Postbus 4, 2970 AA Bleskensgraaf
Email: info@cursuscentrumcambium.nl
Website: http://www.cursuscentrumcambium.nl
Contact persoon: Jessica Sloof
Omschrijving:

Zowel problemen met de conditie en vitaliteit van bomen als problemen met wortelopdruk worden grotendeels veroorzaakt door een slechte ondergrondse groeiplaats. Om problemen te voorkomen of juist op te lossen is het daarom essentieel te weten hoe de boom ondergronds functioneert en vanuit dit begrip te handelen bij de inrichting of verbetering van de groeiplaats. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: Wat heeft een boom ondergronds nodig voor groei? Wat is nodig om het eindbeeld te bereiken? Problematiek van bomen in verharding De nieuwste groeiplaatsoplossingen en hun toepassingen, onder andere: Bomenzand / boomgranulaat Sandwich constructie Treebox / Silva Cell / Watershell Combinaties met afkoppelen van hemelwater Technieken om bestaande groeiplaatsen te verbeteren, onder andere: Beluchten en injecteren voeding Grondzuigtechniek / voedingspijlers Gebruik van schimmels en mulchlagen Na de cursus weet u aan welke voorwaarden een groeiplaats voor een boom moet voldoen en hoe deze in te richten. U kent de nieuwste groeiplaatsconstructies voor bomen in verharding en hoe/wanneer deze toe te passen. U weet hoe u groeiplaatsen kan verbeteren in bestaande situaties.

Voorkennis:
Geen specifieke voorkennis vereist