In 7 stappen naar duurzaam groenbeheer

Startdatum:
Tijd: 09:00 tot 16:00
Aantal dagen: 3
Docenten: Eddy Schabbink
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 845
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 6
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35 6800 AJ Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/1417/in-7-stappen-naar-duurzaam-en-planmatig-groenbeheer
Contact persoon:
Omschrijving:

De 7 stappen naar succes:

 1. Creëren van organisatorisch en politiek draagvlak
 2. Effectieve communicatie met burgers
 3. Effectieve communicatie van strategisch tot operationeel niveau;
 4. Verbeteren van prijs-kwaliteitsverhouding
 5. Ombuigen van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting;
 6. Ontwikkelen van een onderhoudsplanning
 7. Implementeren van nieuwe methoden en technieken.

Wilt u ook minder interne en externe discussies over het groenbeheer? Meer doen met gelijkblijvend of teruglopend groenbudget? Een breed gedragen en uitvoerbare visie op het groenbeheer ontwikkelen?

Dit vergt een planmatige aanpak van het groenbeheer- en onderhoud. In deze training wordt in 7 stappen toegewerkt naar dit resultaat.

 • U maakt kennis met de factoren op basis waarvan een beheerplan tot stand komt, én de functie van dit plan als communicatiemiddel. Dit om draagvlak te verkrijgen binnen uw eigen organisatie, bij burgers en derden.
 • U leert op basis van vakinhoudelijke argumenten te communiceren met de verschillende stakeholders.
 • Voor een fictief beheerplan of te beheren object wordt een concrete vertaling gemaakt naar een onderhoudsplanning. Een te formuleren doelstelling en meegegeven randvoorwaarden vormen hierin de leidraad.
 • Kortom, met deze training ontwikkelt u de kennis en tools om tot een eenduidig, effectief en gedragen groenbeheer te komen.
Voorkennis:
Kennis van groen en natuurlijke processen is een pré. Deze training wordt sterk aanbevolen in combinatie met 'Biodiversiteit in de praktijk'.