Hercertificering Wet natuurbescherming niveau 1

Startdatum:
Tijd: 13.00-16.00 uur of 19.00-22.00 uur
Aantal dagen: 1/2 dag
Docenten:
Lokatie: Hazerswoude Rijndijk
kosten: € 89
Extra informatie: excl. BTW
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: info@terratrainingen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Terra trainingen
Adres: Rijndijk 304c, 2394 CH Hazerswoude Rijndijk
Email: info@terratrainingen.nl
Website: http://www.terratrainingen.nl
Contact persoon: M. Houtkamp
Omschrijving:

Het is voor de certificering Wet natuurbescherming mogelijk om via één bijeenkomst uw certificaat te verlengen. Het verlengen van uw certificaat is mogelijk voor de wet natuurbescherming, maar ook voor de oudere certificaten Flora- en faunawet. U wordt tijdens de bijeenkomst bijgeschoold over de laatste ontwikkelingen rondom de gedragscode en wetgeving.

Online verlengen?

Het is mogelijk om uw certificaat Wet natuurbescherming (of Flora- en faunawet) te verlengen via de computer. U kunt de training thuis doorlopen wanneer u dat wil. Laat ons u uitleggen hoe dit werkt.

Voorkennis:
in het bezit zijn van een geldig certificaat Flora & Faunawet / wet natuurbescherming niveau 1.