Hercertificering Wet natuurbescherming niveau 2

Startdatum:
Tijd: 13.00-16.00 uur of 19.00-22.00 uur
Aantal dagen: 1/2 dag
Docenten:
Lokatie: Hazerswoude Rijndijk
kosten: € 89
Extra informatie: excl. BTW
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: info@terratrainingen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Terra trainingen
Adres: Rijndijk 304c, 2394 CH Hazerswoude Rijndijk
Email: info@terratrainingen.nl
Website: http://www.terratrainingen.nl
Contact persoon: M. Houtkamp
Omschrijving:

Bent u in het bezit van een certificaat Flora- en faunawet/ wet natuurbescherming en verloopt deze bijna? Zorg dan dat het certificaat tijdig vernieuwd wordt door het volgen van deze hercertificering. U wordt bijgeschoold over de laatste ontwikkelingen rondom de gedragscodes en wetgeving. Het volgen van de hercertificering kost u slechts 3 uur en u krijgt een nieuw certificaat met een geldigheid van 3 jaar.

Voorkennis:
in het bezit zijn van een geldig certificaat Flora & Faunawet / wet natuurbescherming niveau 2.