Groene regelingen N-Brabant (Den Bosch)

Startdatum: 19 okt 2022
Tijd: 9:30-17:00 uur
Aantal dagen: 1
Docenten: Steven Haarbosch en Marco Taks, projectleiders bij Orbis
Lokatie: Den Bosch
kosten: € 425
Extra informatie: ex BTW of € 361,25 met korting. Incl. lunch, consumpties en cursusmateriaal
Minimum deelnemers: 12
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: info@naturio.nl
Aanmeld link: https://naturio.nl/cursus-groene-regelingen-n-brabant/
Organisatie: Naturio
Adres: Meemortel 29, 6021 AD Budel
Email: info@naturio.nl
Website: https://www.naturio.nl
Contact persoon: Karin Albers
Omschrijving:

Noord-Brabant is een groene provincie, maar toch staat de natuurkwaliteit onder druk. De Provincie heeft de lastige taak dit te verbeteren. Met vele groene (subsidie)regelingen willen ze iedereen stimuleren vergroeningskansen te pakken.

Daarvan profiteert niet alleen de natuur, maar ook de mens! Wilt u weten waar voor u de kansen liggen en welke regelingen u kunnen helpen? Deze cursusdag zorgt dat u door de bomen het bos weer ziet en direct aan de slag kan met subsidie aanvragen.

 

Groene regelingen van de provincie Noord-Brabant

We zien dat in Noord-Brabant groen steeds meer onder druk komt te staan. Klimaatverandering zorgt voor flink wat opschudding. Ook onze biodiversiteit holt nog steeds achteruit en dat heeft niet alleen invloed op onze leefomgeving als mens. Er worden namelijk steeds meer dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd. Daarom schreeuwt onze provincie steeds harder om actie op het gebied van natuur, landschap en klimaat. Het goede nieuws hierbij is dat door het groot aantal groene (subsidie)regelingen de vergroeningskansen voor het oprapen liggen.

U wilt hiermee aan de slag! Maar hoe gaat u te werk?

Heeft u een perceel waar u natuur en/of landschapselementen wil ontwikkelen of bent u vanuit uw organisatie betrokken bij natuur- en/of landschapsontwikkeling, maar weet u niet (exact) welke regelingen hiervoor zijn en hoe ze werken? Dan is deze cursus interessant voor u. Wij kunnen ons namelijk heel goed voorstellen dat u door de vele regelingen en voorwaarden door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom leren wij u in deze cursus meer over de verschillende groene (subsidie)regelingen in Brabant en hun mogelijkheden en voorwaarden.

Wat is er mogelijk?

De cursus behandelt onderstaande subsidiemogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling op agrarische gronden en gronden in natuurgebieden:

 • Aanleg (inrichting)
 • Beheer
 • Afwaardering van ondergrond

Daarnaast gaan we ook in op de mogelijkheden om te werken aan natuur- en biodiversiteitontwikkeling op basis van projectsubsidies.

Praktische handvatten door een stroomschema en casus

Als onderdeel van de cursus ontvangt u een stroomschema waarin voor ieder initiatief gemakkelijk te zien is welke regeling hierop van toepassing is en een naslagwerk met informatie over alle Brabantse groene regelingen. Een flink gedeelte van de cursus besteden we aan uw eigen casus en vertaalt u de opgedane kennis naar de praktijk. U zoekt de juiste regeling voor uw initiatief en start met het opstellen van een subsidieaanvraag.

Voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. De doelgroep van de cursus is:
 • Agrariërs
 • Terreinbeheerders
 • Groenbeheerders en hoveniers
 • Beleidsmedewerkers en bestuurders
 • Projectleiders
 • Rentmeesters
 • Ecologen bij overheden en semioverheden
 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus
 • Docenten uit het groene vakonderwijs
 • Overige groene vakmensen