Gedurfd Lanenbeheer (Amersfoort)

Startdatum:
Tijd: 9:30-17:00 (onder voorbehoud)
Aantal dagen: 1 dag
Docenten: Ing. Ilco van Woersem van Ecologica
Lokatie: Amersfoort
kosten: € 510
Extra informatie: ex BTW of € 433,50 met korting. incl lunch, consumpties en cursusmateriaal
Minimum deelnemers: 11
Maximaal deelnemers: 16
Opgeven bij: Karin Albers
Aanmeld link:
Organisatie: Naturio i.s.m. Ecologica
Adres: Meemortel 29, 6021 AD Budel
Email: info@naturio.nl
Website: http://www.naturio.nl
Contact persoon: Karin Albers
Omschrijving:

Lanen goed beheren is een lastige uitdaging. Zowel op korte als op lange termijn moeten bomen vitaal, mooi en veilig zijn. Zowel het beeld van de laan, als de natuurwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Soms zijn daarvoor gedurfde keuzen noodzakelijk. Deze cursus geeft handvatten om lanenbeheer doordacht aan te pakken.

Lanen nu en in de toekomst

Een laan heeft een belangrijke landschappelijke functie. Bomenlanen moeten zichtbaar blijven in het landschap. Ook vitaliteit en veiligheid spelen een belangrijke rol. Hoe voldoen we aan de zorgplicht, zowel op het gebied van vrijwaren van letsel en schade, als op het gebied van de Wet natuurbescherming? Op termijn kunnen veel lanen in een gebied tegelijk aan verjonging toe zijn. Hoe streven we naar een gelijkmatig aanbod van geschikte boomholtes voor onder andere holenbroedende vogels en vleermuizen door de eeuwen heen? Het keuzemoment van verjonging is daarbij cruciaal en kan best gedurfd zijn.

Bestaande laan goed onderhouden

Het belangrijkste van het onderhoud is vroegtijdige en regelmatig herhaalde begeleiding- en vormsnoei, ter voorkoming van verzwakking en stormschade op oudere leeftijd. Bovendien wordt ingegaan op het benutten van potenties voor karakteristieke natuurwaarden. Bomen dienen niet alleen als verblijfplaats van dieren, maar ook als migratieroute of groeiplaats van bijzondere paddenstoelen of korstmossen en dergelijke. De relevante natuurwetgeving wordt hierbij beknopt behandeld.

Verjonging of een nieuwe laan aanleggen

Bij het kappen van een laan komt aardig wat kijken. Ook hier komt in de cursus de wetgeving aan bod (met onder andere verplichte mitigatie, compensatie, projectplan), maar ook de communicatie. De wijze van verjonging of aanplant van een nieuwe laan bepaalt voor lange tijd het beeld van een gebied. Er zal worden ingegaan op de boomsoortkeuze, kwalitatieve selectie, plantmethode, mycorrhiza toepassing en dergelijke.

De praktijk

Deze cursus heeft een middagdeel buiten. We bezoeken een aantal karakteristieke voorbeelden. Daarbij wordt bediscussieerd hoe met kritische belanghebbenden kan worden omgegaan.

Voorkennis:
Er is geen bijzondere voorkennis nodig. De doelgroep van de cursus is:
  • Groenbeheerders en hoveniers
  • Terreinbeheerders
  • Rentmeesters
  • Ecologen bij overheden en semioverheden
  • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus
  • Docenten uit het groene vakonderwijs
  • Overige groene vakmensen