Faunacontroleur

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 4 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 795
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 6
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3469/faunacontroleur
Contact persoon:
Omschrijving:

Eind oktober 2014 heeft de rijksoverheid de herziene Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Vereniging Stadswerk Nederland goedgekeurd. Op basis van de evaluatie van de 1e versie is in deze nieuwe gedragscode veel aandacht geschonken aan het verkrijgen van bruikbare soortinformatie. Onder andere is de benodigde deskundigheid uitgewerkt in 3 niveaus:

Flora- en fauna controle
Flora- en fauna inspectie
Flora- en fauna specialistisch onderzoek

Door deze deskundigheid specifiek te maken, kan deze onder andere in de planvorming en werkvoorbereiding worden gebruikt bij aanbestedingen, contracten en offertes en kunnen op basis van deze gespecificeerde kennisniveaus, aanpak en prijzen worden vergeleken. Stadswerk heeft IPC Groene Ruimte gevraagd om de certificering Flora- en faunacontroleur en inspecteur te ontwikkelen.

Een certificering betekent dat er een standaard is beschreven in de vorm van een curriculum: wat moet een deelnemer kennen en kunnen om zich flora- en fauna controleur te mogen noemen. Op basis van dat curriculum is een examen samengesteld. Een Stadswerk persoonscertificaat kan worden behaald door te slagen voor het examen. Voor een goede voorbereiding op het examen is voor de controleur een training ontwikkeld.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod;

 • Uitleg inzetbereik controleur, inspecteur en specialist
 • Wettelijk kader: waarom inzicht rust- en verblijfplaatsen in relatie tot ruimtelijke ingrepen
 • Uitleg typen rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen
 • Theorie rust- en verblijfplaatsen: basis en algemene soortgroepen
 • Praktijk: focus op vaste rust- en verblijfplaatsen
 • Indeling in typen rust- en verblijfplaatsen
 • Praktijk:  opsporen en waarnemen rust- en verblijfplaatsen
 • Theorie methodiek: aanpak van het opsporen en registreren
 • Praktijk: Aanpak controle op specifieke werklocatie
 • Overdracht van de resultaten: registreren/identificeren (bv markeren)
 • Examentraining in de vorm van een oefencasus: praktijk en feed-back
 • Examentraining met meerkeuze vragen
 • Examen: Meerkeuze vragen en praktijk casus: methode, herkennen en registreren
Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Echter adviseren wij u om kennis te hebben van de Wet natuurbescherming  (bijvoorbeeld training Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming,  niveau 2; opzichter/uitvoerder).