Fauna inspecteur

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 6 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 1150
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 18
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3711/fauna-inspecteur
Contact persoon:
Omschrijving:

Eind oktober 2014 heeft RVO van het ministerie van Economische Zaken de herziene Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Vereniging Stadswerk Nederland goedgekeurd. Op basis van de evaluatie van de 1e versie is in deze nieuwe gedragscode veel aandacht geschonken aan het verkrijgen van bruikbare soortinformatie. Onder andere is de benodigde deskundigheid uitgewerkt in 3 niveaus:

Flora- en fauna controle

Flora- en fauna inspectie

Flora- en fauna specialistisch onderzoek

Door deze deskundigheid specifiek te maken, kan deze onder andere in de planvorming en werkvoorbereiding worden gebruikt bij aanbestedingen, contracten en offertes en kunnen op basis van deze gespecificeerde kennisniveaus, aanpak en prijzen worden vergeleken. Stadswerk heeft IPC Groene Ruimte gevraagd om de certificering Flora- en faunacontroleur en inspecteur te ontwikkelen.

Een certificering betekent dat er een standaard is beschreven in de vorm van een curriculum: wat moet een deelnemer kennen en kunnen om zich flora- en fauna inspecteur te mogen noemen. Op basis van dat curriculum is een examen samengesteld. Een Stadswerk persoonscertificaat kan worden behaald door te slagen voor het examen. Voor een goede voorbereiding op het examen is voor de inspecteur een training ontwikkeld.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod;

  • Uitleg inzetbereik controleur, inspecteur en specialist
  • Aansluiting op  Flora- en faunacontroleur (in theorie en praktijk)
  • Kennis & inzicht in soortgroepen en specifieke soortlijst o.b.v. kenmerken en gebruik rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen;
  • Kennis en vaardigheden van inspectiemethoden en middelen  o.b.v. gebruik rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen;
  • Oefenen met diverse inspectie methoden in de praktijk
  • Uitwerken plan van aanpak inspectie o.b.v. een format: combineren diverse soorten en rust- en verblijfplaatsen.
  • Uitvoeren inspectie op basis van plan van aanpak (theorie versus praktijk)
  • Examentraining: Oefencasus en vragen
  • Examinering: eindtoets t.b.v. certificering.
Voorkennis:
Gecertificeerd Faunacontroleur is een pré.Aanvullend adviseren wij u om kennis te hebben van de Wet natuurbescherming  (bijvoorbeeld training Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, niveau 2; opzichter/uitvoerder).