Fauna inspecteur

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 6
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie
kosten: € 1385
Extra informatie: Voor ETW-ers levert deze training 42 hercertificeringspunten op binnen de volgende categorieën: Bomen en wet (42 punten)
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 16
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3mcSRNJ
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

Eind oktober 2014 heeft RVO van het ministerie van Economische Zaken de herziene Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Vereniging Stadswerk Nederland goedgekeurd. Op basis van de evaluatie van de 1e versie is in deze nieuwe gedragscode veel aandacht geschonken aan het verkrijgen van bruikbare soortinformatie. Onder andere is de benodigde deskundigheid uitgewerkt in 3 niveaus:

Flora- en fauna controle

Flora- en fauna inspectie

Flora- en fauna specialistisch onderzoek

Door deze deskundigheid specifiek te maken, kan deze onder andere in de planvorming en werkvoorbereiding worden gebruikt bij aanbestedingen, contracten en offertes en kunnen op basis van deze gespecificeerde kennisniveaus, aanpak en prijzen worden vergeleken. Stadswerk heeft IPC Groene Ruimte gevraagd om de certificering Flora- en faunacontroleur en inspecteur te ontwikkelen.

Een certificering betekent dat er een standaard is beschreven in de vorm van een curriculum: wat moet een deelnemer kennen en kunnen om zich flora- en fauna inspecteur te mogen noemen. Op basis van dat curriculum is een examen samengesteld. Een Stadswerk persoonscertificaat kan worden behaald door te slagen voor het examen. Voor een goede voorbereiding op het examen is voor de inspecteur een training ontwikkeld.

Voorkennis:
Gecertificeerd Faunacontroleur is een pré. Aanvullend adviseren wij u om kennis te hebben van de Wet natuurbescherming  (bijvoorbeeld training Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, niveau 2; opzichter/uitvoerder).