Europees Zaagbewijs ECC 1 Examen | Motorzaag onderhoud en korten van hout

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 12:00
Aantal dagen: 1 dag
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 180
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 1
Maximaal deelnemers: 4
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3439/europees-zaagbewijs-ecc-1-examen--motorzaagonderhoud-en-korten-van-hout
Contact persoon:
Omschrijving:

Het Europees zaagbewijs staat voor het professioneel werken met de motorkettingzaag.
Het omvat minimum kwaliteitseisen waar een bediener van de motorzaag aan moet voldoen. ECC geeft veiligheid, transparantie in kennis & kunde en mobiliteit een nieuwe impuls!
Het ECC 1 examen is opgebouwd in een theoretisch en praktisch deel. Het theorie-examen zal digitaal worden afgenomen. Het praktijkexamen bestaat uit het onderhoud van de motorzaag en het korten van hout. De training word conform ECS1 standaarden gegeven.
Voor meer informatie zie:

Het IPC ECC1 examendocument
E
xamenregelement 
ECC standaarden

Programma

Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Het theorie-examen bevat 25 meerkeuzevragen en wordt door middel van een computer afgenomen. Het praktijkgedeelte bestaat uit onderhoud en reparatie van de motorkettingzaag en het korten van rondhout.
De duur van het examen bedraagt effectief 1,5 uur. De totale doorlooptijd van het examen is een halve dag per deelnemer. Na inschrijving krijgt u schriftelijk te horen in welk dagdeel u voor het ECC examen wordt verwacht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

IPC Groene Ruimte stelt de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM’s)ter beschikking. Vanwege het persoonlijke comfort kunt u uw eigen (goedgekeurde) PBM’smee nemen en inzetten!

Voorkennis:
Om het examen met een positief resultaat af te sluiten dient u in het bezit te zijn van het certificaat ''Basis zaagvaardigheden'' of vergelijkbaar.