Erfgoed in het bosbeheer

Startdatum: 05 okt 2023
Tijd: 8.30 uur tot 16.30 uur
Aantal dagen: 2 dagen: 5 oktober en 2 november
Docenten: Joyce Penninkhof + Peter Schut
Lokatie: Gasterij Zondag, Garderen
kosten: € 585
Extra informatie: excl. BTW, incl. cursusmateriaal, lunch, koffie/thee
Minimum deelnemers: 12
Maximaal deelnemers: 16
Opgeven bij: evenementenpagina Probos
Aanmeld link: https://evenementen.probos.nl
Organisatie: Stichting Probos
Adres: Hollandseweg 7j, 6706 KN Wageningen
Email: mail@probos.nl
Website: https://www.probos.nl/
Contact persoon: Joyce Penninkhof
Omschrijving:

Cultuurhistorische resten dragen bij aan de biodiversiteit van het landschap en zijn een stimulans voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Cultuurhistorische resten zijn vaak erg kwetsbaar en kunnen soms alleen met de inzet van moderne technieken opgespoord worden. Bij de houtoogst worden wallen, grafheuvels, kuilen waar klapperstenen, leem of zand werd gewonnen en resten van schuttersputjes of loopgraven al snel over het hoofd gezien waardoor dit erfgoed ongewild verloren gaat.

In de cursus ‘Erfgoed in het bosbeheer’ zetten Joyce Penninkhof van Stichting Probos en Peter Schut van CH-Advies in Lagen het herkennen, in kaart brengen en het beheer en het behoud van de cultuurhistorische relicten centraal om zodoende te komen tot verantwoord beleid en beheer. En daarmee tot een verantwoord omgaan met de geschiedenis van het bos waarin ook de wandelaar doorgaans bijzonder in is geïnteresseerd.

Voorkennis:
Deze cursusdag vraagt geen specifieke voorkennis. Meer informatie kan gevonden worden in het rapport Erfgoed in het bosbeheer – handleiding voor het integreren van erfgoedwaarden in het beheer (Probos, 2019) en in de praktijkgids Bosgeschiedenis en erfgoed – handreikingen voor (veld)onderzoek (Probos, 2012) .