Cursus Natuurlijke Begrazing in de Praktijk

Startdatum:
Tijd: 09:30 17:00
Aantal dagen: 4
Docenten: Laura Kuipers. Tanja de Bode en Roeland Vermeulen
Lokatie: Maashorst, Noordwaard en nog nader te bepalen.
kosten: € 865
Extra informatie: €865,- = excl. BTW, inclusief koffie, lunches en uitgebreide cursusmap. Exclusief vrijblijvende overnachting en avondmaal op dag 2. Kosten worden geschat op ongeveer €130,-. Hierover wordt zo spoedig mogelijk meer informatie gegeven. Data: 26 maart, 19 & 20 april en 20 mei 2021 (onder voorbehoud)
Minimum deelnemers: 15
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: Laura Kuipers
Aanmeld link:
Organisatie: FREE Nature
Adres: De Balmerd 4 6641 LD Beuningen
Email: cursus@freenature.nl
Website: https://www.freenature.nl/over-free/diensten/cursussen
Contact persoon: Laura Kuipers
Omschrijving:

Natuurlijke begrazing in de praktijk

Begrazingsbeheer is een vorm van beheer die steeds vaker toegepast wordt in Nederland. Voor verschillende doeleinden of natuurdoeltypen zijn verschillende vormen van begrazing en diverse soorten grazers beschikbaar. Denk maar eens aan waterbuffels die bijdragen aan waterveiligheid, stierenkuilen die zeldzame insecten terugbrengen of het terugdringen van exoten zoals reuzenberenklauw door rode geus en wisent. Grazers creëren gradiënten en zetten successiefases lokaal in diverse stadia terug. Dit zorgt voor een grote toename van biodiversiteit en helpt met het behalen van Europese natuurdoelstellingen. Bovendien is het een prachtige vorm van natuurbeheer die ook voor de beleving van de mens een positieve bijdrage kan leveren.

Begrazingsbeheer gaat niet zonder inzet van mensen. Daarom is deze vierdaagse cursus onmisbaar voor iedereen die in de praktijk met natuurlijke begrazing te maken heeft. Tijdens deze cursus gaan we diep in op alle aspecten van natuurlijke begrazing. We gaan inhoudelijk in op vele vragen zoals; Wat is de rol van grazers in het ecosysteem? Welke resultaten kun je wel en niet verwachten van begrazing? Welke diersoorten of welke combinatie van soorten geven het beste effect in verschillende soorten gebieden? Met welke wetten en regels heb je te maken? Hoe ziet een natuurlijk sociaal kuddeverband eruit? Hoe ga je om met mogelijke zorgen als distels, jakobskruiskruid of loslopende honden?

Cursusindeling

De cursist krijgt inzicht in de rol van grote grazers in ecosystemen, in de mogelijkheden en onmogelijkheden van begrazing en in het omgaan met grote grazers in de praktijk. Er is ruim de tijd om eigen vragen en praktijkcases in te brengen.

Iedere cursusdag bestaat uit een theoriegedeelte en een veldexcursie.

  • 26 maart: Natuurlijke processen en de rol van begrazing
  • 19 april: (Half)wilde grazers in de praktijk – gedrag
  • 20 april: (Half)wilde grazers in de praktijk – beheer
  • 20 mei: Natuurresultaten: flora en fauna

Data en / of locaties kunnen mogelijk nog wijzigen. Indien dit het geval is wordt hier zo spoedig mogelijk over gecommuniceerd.

Indien u meer vragen heeft over de cursus dan bent u van harte welkom om contact met Laura Kuipers op te nemen.

Voorkennis:
Ervaring in het werkveld of MBO Natuurbeheer
Tag: bosbeheer