Cursus ‘Natuurlijke Begrazing in de Praktijk’

Startdatum:
Tijd: 09:30 - 17:00
Aantal dagen: 4
Docenten: Roeland Vermeulen, Tanja de Bode en Esther Linnartz
Lokatie: Diverse locaties in Nederland (o.a. Maashorst, Noordwaard & de Slikken van de Heen)
kosten: € 1045
Extra informatie: Kosten zijn exclusief BTW, inclusief koffie, lunches en uitgebreide cursusmap. Exclusief vrijblijvende overnachting en avondmaal op dag 2 (kosten €165,-).
Minimum deelnemers: 10
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: cursus@freenature.nl
Aanmeld link: https://www.freenature.nl
Organisatie: FREE Nature
Adres: De Balmerd 4, 6641 LD Beuningen
Email: cursus@freenature.nl
Website: https://www.freenature.nl/
Contact persoon: Roeland Vermeulen
Omschrijving:

Natuurlijke begrazing wordt steeds vaker toegepast in Nederland. Deze vorm van natuurgebied is ruim inzetbaar: voor verschillende doeleinden en natuurdoeltypen, zijn verschillende vormen van begrazing en diverse soorten grote grazers beschikbaar.  Zo dragen waterbuffels bij aan waterveiligheid, zorgen stieren voor insectenrijke stierenkuilen en dragen herkauwers, zoals rund en wisent, bij aan het terugdringen van invasieve exoten zoals reuzenberenklauw.

Grazers creëren gradiënten en zetten successiefases lokaal terug: dit zorgt voor een grote toename aan biodiversiteit en helpt daarmee bij het behalen van Europese natuurdoelstellingen. Daarnaast is het natuurlijke begrazing simpelweg een prachtige vorm van natuurbeheer, die in zeer hoge mate bijdraagt aan de natuurbeleving van recreanten.

Natuurlijke begrazing slaagt echter niet zonder de inzet van beheerders en toezichthouders. Daarom organiseert stichting FREE Nature een vierdaagse begrazingscursus: onmisbaar voor iedereen die in de praktijk met natuurlijke begrazing te maken heeft.

Tijdens de cursus gaan we dieper in op alle aspecten van natuurlijke begrazing. We geven inhoudelijk antwoord op vragen als: wat is de rol van grazers in het ecosysteem? Welke resultaten kun je wel en niet verwachten van natuurlijke begrazing? Welke (combinatie van) diersoorten geven het beste effect in verschillende typen natuurgebieden? Met welke wetten en regels heb je te maken? Hoe ziet een natuurlijk, sociaal kuddeverband eruit? En: hoe ga je om met mogelijke zorgen zoals de aanwezigheid van klissen, Jakobskruiskruid, recreanten en loslopende honden?

Voorkennis:
Ervaring in het werkveld of MBO Natuurbeheer
Tag: bosbeheer