Cursus Heidebeheer (Strabrecht)

Startdatum:
Tijd: 9:30-17:00 (onder voorbehoud)
Aantal dagen: 2
Docenten: Jap Smits van Staatsbosbeheer
Lokatie: Heeze / Strabrecht
kosten: € 825
Extra informatie: ex BTW of € 701,25 met combinatie- of vroegboekkorting. Incl. lunch, consumpties en cursusmateriaal
Minimum deelnemers: 12
Maximaal deelnemers: 17
Opgeven bij: https://www.naturio.nl/heidebeheer/
Aanmeld link:
Organisatie: Naturio
Adres: Meemortel 29, 6021 AD Budel
Email: info@naturio.nl
Website: https://www.naturio.nl
Contact persoon: Karin Albers
Omschrijving:

Er zijn veel nieuwe inzichten in het heidebeheer. De afgelopen 10 jaar zijn oude gebruiken afgeschaft en nieuwe uitgetest. Ook de insecten houden de gemoederen goed bezig. Deze tweedaagse cursus heidebeheer gaat in op wat een beheerder kan doen en wat beter is om te laten. Heide wordt daarbij in de breedste zin behandeld en als landschap benaderd.

Heide in een landschapsecologische context

Het soortenrijke heidecultuurlandschap van weleer bestond niet uit alleen paars bloeiende heide, zoals lang gedacht. Variatie en afwisseling, veelal veroorzaakt door veelvormig gebruik door boeren, waren hele belangrijke kenmerken. Daarbij pasten dan ook veel soorten. Leer welke aspecten hiervan cruciaal zijn en hoe dit in het landschap van nu zijn plaats kan krijgen.

Biotopen of soorten

De benadering van soortenbeheer en biotoopbeheer lijken tegengesteld, maar kunnen goed samen gaan. In deze cursus komen beide aan bod; de ecologische kennis van kenmerkende soorten wordt gecombineerd tot inzichten rondom beheer van habitattypen. Geplaatst binnen de landschappelijke context biedt dit een breed inzicht, wat nodig is om de juiste keuzen te kunnen maken.

Insecten

Een groep die speciaal wordt uitgelicht in deze cursus zijn de insecten, die terecht steeds meer in de belangstelling staan. Ze vormen al jaren één van de specialisaties van de docent en daarmee spelen ze ook een belangrijke rol in deze cursus.

Het beheer

Branden, maaien en plaggen gevolgd door begrazing vormden vroeger de belangrijkste factoren van de heide-economie. Zo is het heidecultuurlandschap ook ontstaan. Nu is het aan natuurbeheerders om dit cultuurlandschap in stand te houden, liefst met zowel de aanwezigheid van kritische soorten, als met grote aantallen individuen. Het landgebruik en de abiotische omstandigheden zijn echter flink verandert, waardoor het beheer moet mee veranderen. Hydrologische verbeteringen en het oplossen van mineralen en nutriënten tekorten door uitspoeling (door toepassing van Steelmeel al of niet in combinatie met bekalking) zijn voorbeelden hierbij. De nieuwste inzichten rondom heidebeheer staan in deze cursus centraal.

De praktijk

Deze cursus van 2 dagen heeft een middagdeel buiten. Daar wordt de praktijk bekeken en bediscuteerd. Daarmee gaat het hele verhaal letterlijk leven. Kennis, tips en ervaringen van de docent en deelnemers worden uitgewisseld.

Kennisniveau:

Algemene kennis van natuurbeheer.

Na deze cursus heeft u:

 • Meer inzicht in het heidelandschap met alle daarbij behorende beheerdoelen
 • Een goed beeld van de nieuwste kennis rondom herstelbeheer in heidegebieden
 • Een overzicht van de nieuwe beheertechnieken, met hun voor- en nadelen
Voorkennis:
De doelgroep van deze cursus is:
 • Terreinbeheerders
 • Groenbeheerders en hoveniers
 • Rentmeesters
 • Beleidsmedewerkers en bestuurders
 • Projectleiders
 • Ecologen bij overheden en semioverheden
 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus
 • Docenten uit het groene vakonderwijs
 • Overige groene vakmensen
Algemene kennis van natuurbeheer is nodig.