Cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer – Uffelte

Startdatum:
Tijd: 8:30- 12:30 (3x)
Aantal dagen: 3
Docenten: Docent: René Jochems (www.groeibalans.nl); Organisatie: Kristianne van der Put (www.vlechtwerk.nu)
Lokatie: De Uelenspieghel Winkelsteeg 5 7975 PV Uffelte
kosten: € 485
Extra informatie: €485 ex BTW (€586,85 incl. BTW)
Minimum deelnemers: 12
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: Via Adviesloket Bodem & Natuur
Aanmeld link: https://www.bodemennatuur.nl/cursussen-excursies/cursus-bodembiologie-bij-natuurbeheer-uffelte-februari-2022/
Organisatie: Adviesloket Bodem & Natuur / Vlechtwerk
Adres: Burgemeester van Wijngaardenstraat 50, IJhorst
Email: kristianne.vanderput@bodemennatuur.nl
Website: http://www.bodemennatuur.nl
Contact persoon: Kristianne van der Put
Omschrijving:

De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, microbodemleven) en hun invloed op de vegetatie? Daarom geeft René Jochems van GroeiBalans Bedrijfsecologie een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer.

Kern van de cursus:

Het krijgen van handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren) te vergroten boven én onder de grond.

Aan bod komt onder meer:

 • Wat is bodembiologie?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)
 • Waarde schimmels en bacteriën in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Weidevogels en bodemleven
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur
 • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking.
 • Inzicht in kostenefficiënte maatregelen die relatief snel resultaat sorteren
 • Enten van bodemleven
 • Ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland

Praktische informatie:

3x een ochtend van 8:30-12:30, maandag 10, 24 oktober en 7 november 2022

 

Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met  Kristianne van der Put (kristianne.vanderput@bodemennatuur.nl, 06-50871967).

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus nog een keer op een andere locatie of bij u intern.

 

Voorkennis:
Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen, planopstellers voor bloemrijke bermen, adviseurs agrarisch natuurbeheer, boeren die natuurinclusief (willen) boeren, andere wakkere mensen en landbouw inclusieve natuurbeheerders. Vooral interessant voor diegene die met beheer van graslanden en akkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.