Communicatietechnieken om op te komen voor groen en bomen

Startdatum:
Tijd: 09.00 uur t/m 16.30 uur
Aantal dagen: 2
Docenten: Rijkus Krabbendam, KRABBENDAM Concept, Art & projectmanagement.
Lokatie: Oosterbeek
kosten: € 795
Extra informatie: excl. BTW incl. koffie, thee en lunch, boek(en), cursusmap, certificaat etc.
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 10
Opgeven bij: Jessica Sloof
Aanmeld link:
Organisatie: Cursus Centrum Cambium
Adres: Postbus 4, 2970 AA Bleskensgraaf
Email: info@cursuscentrumcambium.nl
Website: http://www.cursuscentrumcambium.nl
Contact persoon: Jessica Sloof
Omschrijving:

Aandacht verdienen en aandacht krijgen, is niet hetzelfde! Te vaak blijkt dat de betrokkenen bij het beslissingsproces rond ambitieuze plannen, groenaanleg- en onderhoud als sluitpost ervaren. Groen (bomen) aanplant en onderhoud verdienen een vaste plaats op de agenda van beslissers over woon- en werkomgevingen. In veel plannen is in beginsel ruimte gemaakt voor aanplant van groen, maar bij de uitvoering sneuvelen onder druk van budgetten en andere belangen, vaak de goede plannen. Deze cursus is opgezet om u vertrouwd te maken met communicatiemiddelen die ervoor zorgen, dat het groen en de bomen de aandacht krijgt die het verdient. Met de beproefde methode VOORT leren wij u op de juiste manier te argumenten en presenteren, zodat de doelstellingen beter behaald zullen worden. De theoretische kant van communicatie wordt niet geschuwd, maar de nadruk zal liggen op de praktijk van het zelf doen en leren van elkaar. Bovendien is er aandacht voor het optimaal gebruiken van de creativiteit die ook u in u heeft! De volgende onderwerpen komen aan bod: Communicatietheorie Doelgroepen Argumenteren van belang van groen Helder communiceren Presenteren Plannen verdedigen Nieuwe plannen bedenken Wat weet u na deze cursus: U weet hoe u groen en bomen op de kaart moet zetten. U leert helder formuleren en presenteren.

Voorkennis:
Voor groen medewerkers van gemeente, ontwerpers, medewerkers van ingenieursbureaus en projectontwikkelaars die te maken hebben met beslissers over groenvoorziening en onderhoud.