Communicatie en participatie

Startdatum:
Tijd: 09.00 - 17.00
Aantal dagen: 1
Docenten: Simon Klingen
Lokatie: Doorn (Utrechtse Heuvelrug)
kosten: € 385
Extra informatie: incl lunch en excl btw
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 9
Opgeven bij: Simon Klingen
Aanmeld link:
Organisatie: Klingen Bomen
Adres: Moersbergselaan 15, 3941 BW Doorn
Email: mooier@bos.nl
Website: http://www.klingenbomen.nl
Contact persoon: Simon Klingen
Omschrijving:

De cursus geeft inzicht in de processen die spelen bij de communicatie tussen beheerder en publiek. Praktische oefeningen leveren tips en valkuilen voor het communicatieplan. Is voor een kaalslag een artikeltje in de krant voldoende? Soms is een excursie raadzaam, soms volstaat een informatiebordje in het terrein. Wat komt er op het bordje te staan? Maar ook: hoe om te gaan met ‘lastige’ figuren tijdens een informatieavond of excursie?

  • twee korte excursies
  • gesprekstechniek
  • casussen, o.a. Mastbos, Heiderijk
  • risico’s van communicatie per mail
  • tips voor het geven van excursies
  • opstellen communicatieplan
  • analyse van doelgroepen
  • modellen voor participatie
Voorkennis:
Deze cursus is bestemd voor beheerders (mbo en hbo) van bos- en natuurgebieden.