Bosverjonging

Startdatum:
Tijd: woensdag 9.30 u tot vrijdag 16.30 u
Aantal dagen: 3 + 2 vervolgdagen
Docenten: Simon Klingen
Lokatie: Vanuit Doorn naar bossen Utrechtse Heuvelrug en Spijkbos in Flevoland
kosten: € 860
Extra informatie: exclusief btw, verblijfskosten Kaap Doorn ca. € 380,-
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 9
Opgeven bij: Simon Klingen
Aanmeld link:
Organisatie: Klingen Bomen
Adres: Moersbergselaan 15, 3941 BW Doorn
Email: mooier@bos.nl
Website: http://www.klingenbomen.nl
Contact persoon: Klingen Bomen
Omschrijving:
Een driedaagse praktijkcursus met twee vervolgdagen, bestemd voor bosbeheerders en voor plannenmakers die zich op een hoger schaalniveau met bos bezig houden.
Vaardigheden
De cursist is na de cursus beter instaat om te beoordelen welk bos te verjongen en de keuze te maken voor de schaal en de methode zoals kaalkap, schermkap of groepenkap. Daarnaast is er de afweging op het niveau van de beheereenheid: hoeveel % van het bos brengen we in verjonging? Is een regelmatige leeftijdsopbouw nog altijd het ideaal, of zijn er andere criteria? Ook de fase na de kap raakt nadrukkelijk aan de doelstelling: wat voor een soort bos laten we aan onze opvolgers na en hoeveel kosten zijn daarvoor acceptabel?
In het avondprogramma (binnen) gaat het o.a. om:
  • het verloop van de bosfuncties natuur, hout en beleving op de lange tijdas
  • het belang van open ruimtes voor natuur en landschap
  • het verschil tussen selectieve verjonging, groepenkap en mozaïekmethode
  • planning op niveau van de beheereenheid
  • de voor- en nadelen van natuurlijke verjonging en van planten
  • belemmeringen voor verjonging zoals adelaarsvaren, een dichte grasmat of (op de kleigronden) verruiging
  • en wat is wijs, de verjonging in één keer stevig aanpakken of bij iedere dunning de gaatjes iets groter maken?
Voorkennis:
minimaal niveau MBO
Tag: bosbeheer