Bosmaaien basis

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 1 dag
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 195
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 5
Maximaal deelnemers: 8
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/1610/bosmaaien-basis
Contact persoon:
Omschrijving:

Veilig werken met de bosmaaier is wat de Arbowet eist. Het is ook wat u als groenvoorziener wilt. Het in acht nemen van de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen bij het werk met de bosmaaier. Alle Arbo aspecten van veiligheid leert u in de eendaagse basistraining Bosmaaien (hout en kruidachtigen) bij IPC Groene Ruimte. Met het certificaat van deze training weet u wat het inhoudt om de bosmaaier goed te onderhouden en in veiligheid te gebruiken

De IPC-training is praktijkgericht en van professioneel niveau.
Juist omdat de machine veelal in stedelijk gebied ingezet wordt is het belangrijk dat u professioneel, bewust en veilig te werk gaat. U leert in de training de bosmaaier en de garnituren te gebruiken hoe deze bedoeld zijn.

Doel en onderwerpen

In deze basistraining Bosmaaien van IPC wordt er ook aandacht worden gegeven aan de professionele toepassing van de accu machines. Dit in het kader van het beperken van de CO2 uitstoot.

Na het volgen van de Basistraining Bosmaaien bent u in staat om de bosmaaier bewust veilig en efficiënt in te zetten.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

  • Gebruiksmogelijkheden, toepassing, controle van uitrusting en veiligheidsvoorzieningen bosmaaier;
  • Toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Toepassen van de Arbowet en relevante richtlijnen zoals toepassen richtlijn 96b tijdens werkzaamheden
  • Dagelijks onderhoud bedrijfsklaar maken en veiligheidscontrole;
  • Afstellen draagstel starten, controle werking, resultaat;
  • Inzet van de machine met de diverse garnituren (draad en messen)
  • Inzet accu machine voordelen en nadelen
Voorkennis:
Er is geen specifieke voorkennis vereist.