Bosherstel en -ecologie

Startdatum: 11 okt 2023
Tijd: 9:30-17:00 uur
Aantal dagen: 2
Docenten: Drs. ing. Wiel Poelmans
Lokatie: Vught
kosten: € 810
Extra informatie: ex BTW of € 688,50 met korting. Incl. lunch, consumpties en cursusmateriaal
Minimum deelnemers: 10
Maximaal deelnemers: 16
Opgeven bij: info@naturio.nl
Aanmeld link: https://naturio.nl/bosherstel-en-ecologie/
Organisatie: Naturio
Adres: Meemortel 29, 6021 AD Budel
Email: info@naturio.nl
Website: https://www.naturio.nl
Contact persoon: Karin Albers
Omschrijving:

Er is veel te doen in de media over bossterfte, bosbranden, houtkap en de gevolgen van klimaatverandering voor bos en bosbiodiversiteit. Bossen zijn belangrijk voor recreatie, biodiversiteit, houtproductie en klimaat. Er zijn veel nieuwe inzichten in bos- en bodemherstel en de ecologie van bossen. Deze cursus biedt handvatten voor herstel.

Problemen van het Nederlandse bos

Veel Nederlandse bossen hebben te maken met plagen en ziektes waardoor eiken, fijnsparren of essen massaal kunnen afsterven. Vrijwel alle bossen op de zandgronden kampen met ernstige bodemverzuring door stikstofdepositie, verdroging en de eenvormige samenstelling van het bos. Hierdoor staat niet alleen de bosbiodiversiteit van onze natuurbossen sterk onder druk, ook de houtproductie van bossen met productie loopt tegen grote problemen aan.

Bos- en bodemherstel pure noodzaak

Met bos- en bodemherstel kunnen de bossen weer gezond worden en de gevolgen van klimaat­verandering doorstaan. Gerevitaliseerde bossen kunnen veel meer water vasthouden en piekbuien dempen. In droge periodes zijn ze in staat door te groeien en te overleven omdat de bodem water kan blijven leveren. De bomen in gerevitaliseerd bos groeien veel sneller en slaan daardoor ook veel meer CO2  op, waarmee de effecten van klimaatverandering gemitigeerd worden. Voor natuurbossen betekent dit sneller herstel van biodiversiteit. Voor bossen met houtteelt wordt de houtproductie niet alleen verbeterd, maar wordt ook voor de toekomst veiliggesteld.

Bos en biodiversiteit

Goed ontwikkelde natuurlijke bossen hebben de hoogste biodiversiteit van alle ecosystemen. Dat geldt niet alleen voor tropische regenwouden of nevelwouden, ook in oorspronkelijke bossen van de gematigde zones is de soortenrijkdom enorm. Het gaat daarbij vooral om soorten van oude en aftakelende bomen en dood hout zoals insecten, mossen, korstmossen en schimmels. De biodiversiteit in de Nederlandse  bossen blijft sterk achter bij wat in potentie mogelijk is. Ter illustratie, meer dan 900 karakteristieke bossoorten staan op de Rode lijst in Nederland!

Veel nieuwe kennis en inzichten

De laatste decennia is veel nieuwe kennis ontwikkeld over de ecologie van bossen, over de effecten van stikstofdepositie op de bodem- en het boskwaliteit en de betekenis van oud loofhout en boomsamenstelling voor de bosbiodiversiteit. Er is ook veel inzicht gekregen over waar welke stappen gezet moeten worden in het Nederlandse bos om het weer gezond en rijk te maken. Deze cursus zorgt dat u in 2 dagen helemaal bij bent en aan de slag kan gaan met bosherstel.

 

Voorkennis:
Enige kennis over bos en ecologie is gewenst. De doelgroep van de cursus is:
  • Terreinbeheerders
  • Groenbeheerders en hoveniers
  • Beleidsmedewerkers en bestuurders
  • Projectleiders
  • Ecologen bij overheden en semioverheden
  • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus
  • Docenten uit het groene vakonderwijs
  • Overige groene vakmensen